تماس با من

00989126303209

majid.pirhayati@gmail.com
majid@pirhayati.com

Majid_Pirhayati

با خیال راحت برای من حتی یک خط هم شده بفرستید! تا 24 ساعت بعد حتما به شما پاسخ خواهم داد

درخواست کار

ایده خاصی دارید یا دچار مشکل کامپیوتری هستید و نیاز به کمک دارید؟
باور کنید من شنونده خوبی هستم
اجازه بدهید با هم صحبت کنیم و یک فنجان چای بنوشیم
درخواست کار
یا

مرا از طریق این سایتها استخدام کنید

quera.ir jobinja.ir